Tehnička škola „Ivan Sarić” - Subotica    
Vidi Sld  

Ako hoćeš da se informišeš preko mobilnog telefona, ili namenske desktop aplikacije, preuzmi:

SkolaTools - Android client (za mobilne telefone - MESCSubotica.apk- oko 100kB)

SkolaTools - Windows client (za PC računare - SkolaToolsClient.zip - oko 720kB)